Wdrożenie przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Ochrona sygnalistów to nie tylko bezpieczny kanał raportowania. Zanim organizacja wdroży kanał raportowania, musi wprowadzić przejrzyste procedury dotyczące wewnętrznego oraz zewnętrznego raportowania dlatego też zakres usług kancelarii jest indywidualnie ustalany z każdym przedsiębiorcom i obejmuje m.in:


  • wskazanie odpowiednich i zgodnych z prawem kanałów raportowania biorąc pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorstwa,
  • stworzenie polityki informowania o nieprawidłowościach zgodnej z RODO,
  • stworzenie obowiązkowych dokumentów i informacji, które należy opublikować wewnątrz organizacji,
  • stworzenie materiałów informacyjnych dla pracowników,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  • pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za system ochrony sygnalistów,
  • przyjmowanie i obsługę zgłoszeń,
  • komunikacje z sygnalistami,
  • wsparcie w postępowaniach wyjaśniających i działaniach następczych,
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń.
6 października, 2023
e-mail marketing bez zgód

E-mail marketing bez zgód klientów

Czy można wysyłać oferty na skrzynki służbowe potencjalnych kontrahentów, pomimo tego, że Ci o taką ofertę nigdy nie prosili? Odpowiedzialność za niezgodne z prawem wysyłanie informacji […]
3 marca, 2023
omnibus zmiany w obsłudze klienta

Rewolucja w obsłudze klienta – Omnibus

Od wejścia Dyrektywy Omnibus minęło już ponad 3 miesiące, wielu przedsiębiorców zmieniło swoje regulaminy  jednak zapomniało o najważniejszej kwestii… zmianie obsługi posprzedażowej klienta.  W niniejszym artykule przedstawione […]
28 grudnia, 2022
newsletter omnibus prawo 2023

Wysyłasz newsletter? Sprawdź co się zmieni od 01.01.2023 r.

Definicje usługi cyfrowej/ towaru z elementami cyfrowymi/ treści cyfrowej.  Od 1.01.2023 r. do polskiego porządku prawnego zostaną wprowadzone definicje: usługi cyfrowej – usługa pozwalającą konsumentowi na: […]
PORADA ON-LINE