Obszary praktyk

Specjalizuję się w następujących obszarach:Prawo cywilne


Prawo cywilne odgrywa pierwszoplanową rolę w systemie prawa prywatnego. Jest ono kluczowe, ponieważ reguluje sprawy, z którymi ludzie mają do czynienia w codziennym życiu – takie, z którymi najczęściej się stykamy.Prawo rodzinne


Prawo rodzinne jest integralną częścią prawa cywilnego. Obejmuje ono stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, w tym opiekę oraz kuratelę.

Prawo pracy


Praca to jeden z najważniejszych obszarów naszego funkcjonowania. To, jakimi regułami się rządzi określa Prawo pracy, które definiuje prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak pracodawców.Prawo karne


Prawo karne normuje kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Rozładowuje ono negatywny stan napięcia społecznego wywołany popełnieniem przestępstwa, gdyż zaspokaja poczucia sprawiedliwości oraz chroni społeczeństwo przed osobami naruszających normy karne.

Prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze jest kluczowe dla osób poruszających się w świecie biznesu, które chcą prowadzić swoje firmy świadomie czy potrzebują porady dotyczącej konkretnej sytuacji.IT / Nowe Technologie


Nowe technologie stanowią obecnie bardzo ważny element polskiej i światowej gospodarki. Innowacje i wszechobecna cyfryzacja napędzają wzrost przedsiębiorstw i są dziś nieodzownym elementem strategii każdej organizacji.

Szkolenia


Kancelaria oferuje również szkolenia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych dla podmiotów gospodarczych, osób prywatnych, szkół oraz samorządów. Temat, data oraz miejsce szkolenia są ustalane indywidualnie. Zachęcam do kontaktu w sprawie ustalenia wszelkich szczegółów – z pewnością uda nam się zaplanować szkolenie, które odpowie idealnie na Państwa bieżące potrzeby, pomoże w lepszym rozwoju firmy czy organizacji, poprawi komfort funkcjonowania pracowników i umożliwi wypracowanie lepszych, bezpieczniejszych, bardziej sprawnych czy innowacyjnych rozwiązań.Wdrożenie przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów


Ochrona sygnalistów to nie tylko bezpieczny kanał raportowania. Zanim organizacja wdroży kanał raportowania, musi wprowadzić przejrzyste procedury dotyczące wewnętrznego oraz zewnętrznego raportowania.PORADA ON-LINE