Ulga IP BOX

Ulga IP BOX - czyli jak obniżyć podatek do 5%.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podejmujemy współpracę z doradcą podatkowym Klaudią Koj (https://consensa.pl/) i wprowadzamy do usług Kancelarii kompleksowe rozliczenie ulgi IP BOX. Nasi klienci otrzymają wsparcie nie tylko na etapie uzyskiwania interpretacji podatkowych ale również w kwestii prowadzenia ewidencji podatkowych oraz podczas kontroli Urzędu Skarbowego.

logo
Ulga IP BOX to doskonała szansa dla programistów, którzy czerpią dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jesteś programistą? Prowadzisz działalność badawczo - rozwojową? Sprawdź czy prowadzona przez Ciebie działalność kwalifikuje się do zastosowania tej ulgi.

Poznaj ofertę idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb związanych z ulgą IP BOX:


Krok 1: Wstępna weryfikacja - po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, przeprowadzimy wstępną weryfikację, aby upewnić się, że spełniasz wymogi dotyczące uzyskania ulgi IP Box.

Krok 2: Wniosek o interpretację podatkową - jeśli kwalifikujesz się do uzyskania ulgi IP Box, przygotujemy za Ciebie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, który zostanie przesłany do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pozytywna decyzja potwierdzi prawo do skorzystania z ulgi IP BOX.

Krok 3: Prowadzenie ewidencji podatkowej - po uzyskaniu pozytywnej decyzji, eksperci podatkowi zajmą się prowadzeniem niezbędnej ewidencji podatkowej oraz pomogą w złożeniu korekty deklaracji podatkowej za lata objęte ulgą IP Box. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi IP BOX musisz prowadzić odrębną ewidencją poza podatkową książką przychodów i rozchodów. Jednak w ciągu roku rozliczasz się zgodnie z ogólnymi zasadami opodatkowania, a preferencyjne opodatkowanie stawką 5% wykazujesz dopiero w zeznaniu rocznym. Różnica pomiędzy wpłaconymi zaliczkami, a obliczonym IP BOX w zeznaniu rocznym, jest nadpłatą podatku, a zatem przysługuje Ci zwrot.

Dzięki współpracy z nami będziesz miał pewność, że ulga IP BOX zostanie rozliczona poprawnie, a ewentualna kontrola z Urzędu Skarbowego przebiegnie prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli nie wiesz czy możesz skorzystać z ulgi IP BOX, w jaki sposób się ją rozlicza, czy istnieje możliwość rozliczenia jej wstecz, odpowiedzi na te i inne nurtujące Cię pytania znajdziesz w zakładce “najczęściej zadawane pytania”.

Najczęściej zadawane pytania:

1Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?
Z ulgi IP BOX mogą skorzystać:
- osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze;
- wspólnicy spółek osobowych;
- spółki kapitałowe.

W tym miejscu należy wskazać, że ulga dotyczy dochodu uzyskanego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
2Co to jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej?
Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej można zaliczyć:
1. patent – prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy;

2. prawo ochronne na wzór użytkowy – zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci;

3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – zgodnie z art. 102 PWP wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację;

4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

6 prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;

7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);

8. autorskie prawo do programu komputerowego.
3Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?
Wniosek należy złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
4Ile wynosi opłata za wydanie interpretacji podatkowej?
Opłata wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłacisz za opis każdego z nich.
5Czy można korzystać z interpretacji podatkowej “wydanej dla kolegi” skoro pracuje na podstawie takiej samej umowy?
Nie, każdy zainteresowany powinien wystąpić z odrębnym, własnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
6Ulga IP BOX, a rozliczenie z małżonkiem?
IP BOX nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie w dalszym ciągu rozliczali się wspólnie. Należy jednak mieć na uwadze, że wspólne rozliczenie dotyczy jedynie pozostałych dochodów. Wspólne rozliczenie z małżonkiem nie dotyczy dochodów z kwalifikowanych praw IT.
7Co to jest wskaźnik nexus?
Nexus to wskaźnik, za pomocą którego ustala się wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym, czyli dochodu, który będzie podlegał opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.
8Czy można rozliczać ulgę IP BOX miesięcznie?
Nie. Z ulgi można skorzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnicy nie mają możliwości skorzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy.
9Czy będąc na ryczałcie można stosować ulgę IP BOX?
Nie. Ulgę IP BOX można zastosować rozliczając się na skali podatkowej (zasady ogólne) lub na podatku liniowym. Opodatkowanie na ryczałcie wyklucza możliwość skorzystania z IP BOX.
10Ryczałt czy ulga IP BOX co wybrać?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdą sytuację należy indywidualnie rozpatrzyć. Wybór optymalnej formy opodatkowania uwarunkowany jest wysokością uzyskanego dochodu z kwalifikowanego prawa IP oraz poniesionych kosztów. Przykład: Gdy roczny przychód wynosi 200.000,00 PLN, a poniesione roczne koszty wnoszą 15.000,00 PLN, przy założeniu, że 80% wynagrodzenia pochodzi z kwalifikowanego prawa IP, to będąc opodatkowanym na ryczałcie, roczne zobowiązanie podatkowe wraz z obligatoryjną składką zdrowotną wyniesie 30.315,56 PLN.
Natomiast decydując się na skalę wraz z ulgą IP BOX, roczne zobowiązanie podatkowe wraz z obligatoryjną składkę zdrowotną zostanie obniżone do 24.890,00 PLN. Różnica w skali jednego roku to aż 5.425,56 PLN!
PORADA ON-LINE