Prawo rodzinne

Oferuję pomoc prawną
w obszarze prawa rodzinnego

Prawo rodzinne jest integralną częścią prawa cywilnego. Obejmuje ono stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, w tym opiekę oraz kuratelę. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bardzo często dotykają osobistych, delikatnych problemów, które wzbudzają wiele silnych, negatywnych emocji. W końcu ci, którzy byli nam kiedyś najbliżsi, dziś stoją po drugiej stronie sali sądowej. W związku z tym przy tego typu sprawach adwokat musi wykazać się nie tylko skutecznością, ale także dużą dozą empatii, by bezpiecznie przeprowadzić daną osobę przez ten trudny życiowy moment.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach o:

 • rozwód;
 • separację;
 • podział majątku;
 • alimenty na dzieci;
 • alimenty na małżonka;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • ustanowienie kurateli;
 • zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

W zakres świadczonych usług wchodzi:

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe, m.in.:

 • porady prawne;
 • sporządzenie opinii prawnych oraz analiz;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie umów.

Postępowanie sądowe, m.in.:

 • sporządzenie pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew czy wniosek;
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie;
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika;
 • udział w mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie ugody.

Najczęściej zadawane pytania:

Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód?
Pozew wnosi się do sądu okręgowego mieszczącego się w okręgu, w obrębie którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania (jeżeli choć jedno z nich wciąż ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w wymienionym okręgu). W przypadku braku takiej podstawy właściwy jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
Jaka jest opłata sądowa od pozwu o rozwód?
Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.
Od czego zależy wysokość alimentów?
- od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie;
- od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica, który jest zobowiązany do zapłaty alimentów.

Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe ojca, to bierze się pod uwagę nie tylko jego faktyczne zarobki, lecz także to, ile mógłby zarabiać, gdyby w aktualnej sytuacji rynkowej w pełni wykorzystywał swoje możliwości (biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, stan zdrowia oraz wiek).
Jaka jest opłata sądowa od pozwu o alimenty?
Pozew o alimenty zwolniony jest z opłaty sądowej.
Jakie są przyczyny pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej?
1) trwała przeszkoda
Przez trwałą przeszkodę uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć przede wszystkim taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe. To znaczy, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo że układ ten będzie istniał przez długi czas, np.:
- odbywanie długoterminowej kary pozbawienia wolności;
- opuszczenie kraju na stałe albo na czas nieokreślony połączone z jednoczesnym brakiem zainteresowania dzieckiem;
- ciężka i przewlekła choroba psychiczna;
- zaginięcie.

2) nadużywanie władzy rodzicielskiej
Może ono polegać na stosowaniu różnych form przemocy fizycznej bądź psychicznej, m.in.:
- zmuszanie dziecka do nieodpowiedniej pracy;
- wykorzystywanie;
- nakłanianie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
- nadmierne karanie, w tym stosowanie kar cielesnych;
- nakłanianie do czynów nierządnych;
- rozpijanie.

3) rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka
Mowa o zaniechaniu dokonywania podstawowych czynności koniecznych do prawidłowego rozwoju dziecka. Wyróżnić można tu takie sytuacje, jak:
- akceptacja przyjmowania przez dziecko używek;
- porzucenie dziecka;
- nadużywanie alkoholu;
- uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka;
- uprawianie przestępczego procederu.
Kto może złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?
Taki wniosek może zostać złożony przez rodzica – niezależnie od jego władzy rodzicielskiej. Dodatkowo, wniosek może złożyć rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Artykuły związane z prawem cywilnym:

11 marca, 2024
ai rekrutacja a prawo

Czy sztuczna inteligencja zastąpi rekruterów?

W dzisiejszych czasach gdzie technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, pytanie, czy sztuczna inteligencja (AI) zastąpi rekruterów, prawników, lekarzy, księgowych jest nie tylko aktualne, ale także uzasadnione.  […]
10 lutego, 2024
pracodawca obowiazki

Pracodawco użytkowniku – od tych obowiązków nie uciekniesz!

Rozmawiając z przedsiębiorcami bardzo często okazuję się, że ich główną, a czasem jedyną motywacją podjęcia współpracy z agencją pracy tymczasowej jest „pozbycie się” obowiązków i odpowiedzialności […]
13 stycznia, 2024
umowa z agencja pracy

Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podejmując współpracę z agencją pracy tymczasowej?

Dynamika na rynku pracy spowodowała, że coraz więcej firm decyduje się na współpracę z agencjami pracy tymczasowej. Rozwiązanie to jest korzystne szczególnie dla przedsiębiorstw, które cechują […]
6 listopada, 2023
regulamin okres próbny

Umożliwiasz bezpłatne korzystanie z platformy w okresie próbnym? Sprawdź swój regulamin!

Platformy subskrypcyjne zyskują na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy umożliwiają dostęp do swoich newsletterów, platform do nauki języków obcych, biznesu w ramach miesięcznych/ rocznych abonamentów.  Wyobraźmy sobie […]
PORADA ON-LINE