22 marca, 2023
praca zdalna przepisy

Koszty pracy zdalnej – co wybrać „ryczałt” czy „ekwiwalent”?

Na podstawie art. 6724 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania […]
PORADA ON-LINE