IT / Nowe technologie

Oferuję pomoc prawną
w obszarze IT i nowych technologii

Nowe technologie stanowią obecnie bardzo ważny element polskiej i światowej gospodarki. Innowacje i wszechobecna cyfryzacja napędzają wzrost przedsiębiorstw i są dziś nieodzownym elementem strategii każdej organizacji. Jednocześnie technologie rozwijają się w takim tempie, że niestety prawo za nimi nie nadąża i wiele kwestii wywołuje mnóstwo pytań, na które nie ma jeszcze wypracowanych prostych odpowiedzi. Dlatego w sprawach związanych z nowymi technologiami warto zasięgać porady w kancelariach, które tak jak ta specjalizują się w tych skomplikowanych i fascynujących nieustannych cyfrowych przemianach.


Kancelaria świadczy usługi m.in. w sprawach dotyczących:

  • oprogramowania komputerowego (zakupu, sprzedaży, wdrażania);
  • wsparcia prawnego we wdrażaniu projektów IT;
  • praw autorskich;
  • praw własności przemysłowej;
  • ochrony danych osobowych.

Artykuły związane z prawem w IT / Nowych technologiach:

28 kwietnia, 2023
zakaz konkurencji

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi podjęcia dodatkowego zatrudnienia?

Inflacja, rosnące stopy procentowe, a także chęć utrzymania życia na dotychczasowym poziomie powodują, że coraz więcej osób decyduje się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.  Do 26.04.2023 r.  […]
6 kwietnia, 2023
praca zdalna apt

Czy pracownik tymczasowy może świadczyć pracę zdalną?

Praca zdalna  Zgodnie z art. 6718 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w brzmieniu obowiązującym od 7 kwietnia 2023 r. praca może być […]
4 kwietnia, 2023
praca zdalna rodziców

Praca zdalna dla rodziców dziecka do lat 4, czy rezygnacja ze żłobka / przedszkola to faktycznie dobry pomysł?

Praca zdalna dla rodziców dziecka do lat 4, czy rezygnacja ze żłobka/ przedszkola to faktycznie dobry pomysł? 7 kwietnia 2023 wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, […]
22 marca, 2023
praca zdalna przepisy

Koszty pracy zdalnej – co wybrać „ryczałt” czy „ekwiwalent”?

Na podstawie art. 6724 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania […]
PORADA ON-LINE